Welkom op de pagina over stadsvogels in Leiden

 

Wijkvereniging Pancras-West plaatst gierzwaluw-dakpannen

Lees verder op de site over dit initiatief van bewoners en gemeente

 

Meekijken met de webcams van de Vogelbescherming

Via deze link komt u op de website met de webcams van de Vogelbescherming. Lees ook het artikel dat in de NRC stond, op 1 en 2 mei 2010.

 

Vogelnesten 'op het water'

watertuinen havenplein 2In 2009 en de daaropvolgende lentes zijn er diverse drijvende eilanden in de Haven neergelegd. Er was een heuse soap op en rond de wilgenschepen!

Deze drijvende watertuinen zijn ideaal voor o.a. de stadswatervogels in de Leidse Havenwijk (klik hier voor deel II van het artikel).

Rondom het Waardeiland (ook in Leiden) zijn ook vijf watertuinen geplaatst.

   

Wilt u een vogelhuisje ophangen dit jaar?

Dit artikel uit de NRC geeft informatie over de grootte van de invlieg-opening en de vele voordelen van de (juiste) plaatsing van het huisje - voor zowel dier als mens. 

Aantrekkingskracht

In Nieuwegein worden al decennialang broedvogels geteld door de Vogelwacht Utrecht. Stedelijke gebieden, net als Leiden, oefenen een grote aantrekkingskracht uit op vogels.
Er stond een uitgebreid artikel in de NRC van 28/29 november 2009, over het boek dat over dit onderwerp is verschenen.
 

Meer informatie over de stadsvogel-acties van de gemeente Leiden

 

 

Stadsvogelcampagne Leiden groot succes -
en wint een prijs van 20.000 euro!

Foto: Martin Hierck (bron foto en tekst: gemeente Leiden, website:
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/leiden-wint-stadsvogelprijs/2559/)


Concrete projecten

De jury van de Stadsvogelprijs kende de prijs aan Leiden toe omdat de Stadsvogelcampagne past binnen het groene beleid van de gemeente Leiden om de stadsnatuur te versterken en inwoners en bedrijven hierbij te betrekken. Naast communicatie en voorlichting voert de gemeente zelf ook concrete projecten uit om de kansen voor vogels in de stad te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanplant van vogelvriendelijk groen, aldus de jury.

ln 26mei2010De gemeente Leiden heeft dit jaar de Stadsvogelprijs gewonnen.
De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels.

Er zijn o.a. drijvende eilanden geplaatst in de Havenwijk, gelegenheid creërend voor de watervogels om er op te broeden.

 

In de serie over stadsnatuur ('Leiden lekker wild') verscheen in 2004 het boekje Turkse tortels en Spaanse ruiters: planten en dieren in Leidse parken.
Niet alleen mensen maken gebruik van de Leidse parken, ook planten en dieren voelen zich er goed thuis. 'Turkse tortels en Spaanse ruiters, planten en dieren in Leidse parken' is een boekje over de planten en dieren in elf Leidse parken. Polderpark Cronesteyn en de Leidse Hout worden besproken, maar ook kleinere parken zoals het Roomburgpark of de charmante Begraafplaats Groenesteeg. Prijs € 5,00 en verkrijgbaar bij de VVV en diverse boekhandels.

 


De spreeuwen doen zich in de Havenwijk op verschillende plekken te goed aan de druiven.
Ze rusten tussen het eten door graag uit op de daken (foto WH)
 

naar de homepage 

terug naar de hoofdpagina over biodiversiteit